headerphoto

Historie

Naše skupina vznikla v roce 1949 s názvem 13. PS Timurovci s čistě turistickým zaměřením. Takto fungovala až do roku 1990, kdy došlo k jejímu přejmenování na 13. PS S.T.O. Pavučina a rozšíření činnosti oddílů. Období před rokem 1990 je pro nás dávnou minulostí, hlavně proto, že ho málokdo z našich vedoucích pamatuje. V devadesátých letech se skupina nadšených vedoucích rozhodla, že by bylo škoda, kdyby dlouhá tradice vedení dětí přišla nazmar a zůstala pod křídly transformovaného Pionýra. A protože zejména začátek této dekády byl ve znamení narůstající obliby nejrůznějších dětských organizací, rozrůstala se i naše skupina. Od 1.1.2014 jsme v návaznosti na platnost nového občanského zákoníku změnili svůj název na Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pavučina.

Vedoucí přicházeli a odcházeli a za tu dlouhou dobu, která od sametové revoluce uplynula, se jich u nás vystřídalo opravdu hodně. Postupně se také rozšiřovala nabídka každoročních akcí. Kromě oddílů a oddílových výletů jsme pořádali i jiné akce, jako například Vánoční dílnu, Drakiádu nebo Dětský den. Vrcholem vždy byly a stále jsou letní tábory. Od roku 2004 jsme začali pořádat také velmi populární tábory pro rodiče s malými dětmi.

Současnost

V současné době nám přes školní rok fungují tři oddíly pro různé věkové skupiny dětí, které se schází na naší klubovně. Pořádáme také jednodenní i vícedenní akce a výlety.

Dětem se na akcích věnují naši vedoucí, kteří také po celý rok zajišťují bezproblémový chod skupiny. Všechno to dělají dobrovolně, bez nároku na odměnu, především proto, že je práce s dětmi baví a naplňuje. Vedoucí většinou přichází z řad odrostlých dětí z táborů a oddílů. "Staří" vedoucí se vedení oddílů a akcí pro děti často nevzdávají ani po skončení studií a nástupu do práce. A po odmlkách se k nám vrací také vedoucí se svými dětmi - účastníky našich táborů a akcí :)

Chcete nám pomoci?

Naše tábory jsou v posledních letech opravdu oblíbené a všechny turnusy bývají naplněné na maximální kapacitu. A protože pomocných rukou není nikdy dost, uvítáme každou nabídku spolupráce :) Nemusí se jednat rovnou o vedení družinky dětí - budeme velmi rádi i za pomoc s postavením či zbouráním tábora, případně s přípravou nebo zajištěním nějaké akce. Máte-li zájem nám pomoci, určitě se nám ozvěte na náš mail, vaší nabídky rádi využijeme!

Informace o zpracování osobních údajů

Všechny informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí a členů spolků najdete na následujících odkazech:

Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí
Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů členů spolku