headerphoto

Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pavučina

TrpaslíciJsme brněnská pionýrská skupina, která se stará o volný čas (nejen) brněnských dětí. V průběhu roku provozujeme 3 oddíly s pravidelnými schůzkami. Pro děti z oddílů i mimo ně pořádáme několikrát do roka jednodenní i vícedenní výlety (o podzimních a velikonočních prázdninách) a jiné akce (třeba vánoční dílnu). Během letních prázdnin potom naše činnost vrcholí letními stanovými tábory na Vysočině.

Oddíly se scházejí jednou týdně v naší klubovně a jsou vedeny proškolenými vedoucími. Náplň přibližně dvouhodinové schůzky je přizpůsobena věku oddílových dětí a zahrnuje nejrůznější hry, ale i sportovní, turistické, výtvarné a rukodělné aktivity. Všechny oddíly pořádají jedno či vícedenní výlety. Snažíme se děti nejen zabavit a hrát s nimi hry, ale také je něco nového naučit. Ať už jde o tábornické dovednosti (pobyt v přírodě, vázání uzlů, vaření na ohni, orientace v mapě nebo krajině a podobně), ohleduplnost k přírodě či spolupráci v kolektivu.

Tábor se Žofkou Tábory pořádáme prakticky pro všechny věkové kategorie. Máme turnusy pro rodiče s malými dětmi i turnusy pro samotné táborníky od 6 až do 15 let, včetně putovního tábora. Podívejte se, jaké tábory plánujeme na následující léto.