headerphoto

Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pavučina

TrpaslíciJsme brněnská pionýrská skupina, která se stará o volný čas (nejen) brněnských dětí. V průběhu roku provozujeme 2 oddíly s pravidelnými schůzkami, dále pořádáme různé akce - soutěžní odpoledne, jednodenní a vícedenní výlety. Během letních prázdnin potom naše činnost vrcholí letními tábory na Vysočině.

Oddíly se scházejí jednou týdně v naší klubovně a jsou vedeny proškolenými vedoucími. Náplň přibližně dvouhodinové schůzky je přizpůsobena zaměření oddílu (výtvarné, rukodělné, sportovní nebo turistické zaměření). Všechny oddíly pořádají jedno či vícedenní výlety do přírody, kde si děti mohou vyzkoušet a naučit se tábornické dovednosti, např. vaření na ohni, vázání uzlů, ale i ohleduplnosti k přírodě, poznávání přírody samotné a spousty dalších. Kromě toho si zahrají spoustu her a stráví příjemný čas mimo ruch velkoměsta.

Tábor se ŽofkouTábory pořádáme prakticky pro všechny věkové kategorie. Máme tábory pro rodiče s malými dětmi, dále nabízíme tábory pro děti ve věku 6-9 let a samozřejmě také tábory pro děti od 9 do 15 let.

Pořádané akce nejsou určeny pouze registrovaným členům. Pro děti z blízkého okolí, které nemohou v týdnu navštěvovat schůzky, pořádáme třídenní výlety mimo Brno, ale i jednodenní akce jako dětský den. Po celou dobu letních prázdnin organizujeme (letos) čtyři turnusy letních táborů u obce Veselá.

Změna názvu aneb kam zmizela 13. PS S.T.O. Pavučina?

1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který mimo jiné mění pravidla pro názvosloví zájmových spolků a podobných sdružení. V souladu s ním jsme tak museli změnit náš název - tato proměna je vyžadována zákonem a nemá žádný vliv na nás jako na právnickou osobu. Stále jsme ta stejná organizace, jen s novým názvem :)